Busregelement

De Supportersclub organiseert, tegen een gunstige prijs, busreizen naar uitwedstrijden. Voor deze busreizen heeft de Supportersclub een busreglement opgesteld. Dit reglement is hieronder te lezen. Door u op te geven voor een busreis verklaart u akkoord te zijn met onderstaand busreglement.

Artikel 1
Door het kopen van een plaatsbewijs voor de door de Supportersclub georganiseerde busreizen en door het betreden van de bus, accepteert de meereizende supporter de voorwaarden en verplichtingen van dit busreglement en gaat hij akkoord met een eventuele fouillering vóór de aanvang van de busreis.

Artikel 2
Vóór het betreden van de bus kan de reisleiding (ook wel: ‘het bestuur’) de plaatsbewijzen controleren, zonder plaatsbewijs is er geen  toegang tot de bus.

Artikel 3
Vóór het betreden van de bus kan het bestuur meegebrachte tassen en dergelijke op de inhoud controleren en gelasten om bepaalde zaken hieruit te verwijderen of om de tas achter te laten.

Artikel 4
Bij het te laat arriveren bij de vertrekpunten van de bussen, zowel op de heen- als de terugreis, zal geen enkele restitutie plaatsvinden.

Artikel 5
De aanwijzingen van het bestuur en/of de buschauffeur dienen te allen tijde strikt te worden opgevolgd.

Artikel 6
Het bestuur draagt er zorg voor dat er voldoende eten en drinken, tegen redelijke prijzen, in de bus aanwezig is.

Artikel 7
Het is de deelnemers aan de reis verboden:

zelf alcoholhoudende drank mee te nemen;
vuurwerk en andere ‘supportersvreemde’ artikelen mee te nemen;
te roken, met inbegrip van e-sigaretten;
drugs en andere verdovende middelen te gebruiken;
nooddeuren en noodluiken in de bus te openen;
het interieur van de bus anders te gebruiken dan waarvoor het bestemd is (o.a. het   staan op stoelen en armleuningen);
voorwerpen uit de bus te gooien of de bus op enigerlei wijze te verontreinigen. In de bus zijn voldoende afvalzakken/emmers aanwezig.

Artikel 8
Wangedrag of enig gedrag tijdens de busreis, waardoor de goede naam van de Supportersclub en/of van FC Den Bosch kan worden geschaad kan tot gevolg hebben dat betrokkene uit de bus zal worden verwijderd. Het bestuur is niet aansprakelijk voor de consequenties die het gevolg zijn van een verwijdering uit de bus. Bij weigering de bus te verlaten of het niet opvolgen van herhaalde aanwijzingen van het bestuur en/of buschauffeur kan tot gevolg hebben dat de betrokkene voor onbepaalde tijd wordt uitgesloten voor de deelname aan busreizen bij uitwedstrijden.

Artikel 9
Bij gewelddadigheden, diefstal,  belediging, bedreiging of andere strafbare feiten die het belang van de Supportersclub en/of FC Den Bosch kunnen schaden, wordt altijd aangifte of melding gedaan bij de politie en wordt de busreis zonder de dader(s) van deze feiten voortgezet. Het bestuur is niet aansprakelijk voor de consequenties die daar uit voortvloeien.

Artikel 10
Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de deelnemers. Eventuele schadeclaims worden rechtstreeks verhaald op de veroorzaker(s) hiervan. Het bestuur van de Supportersclub kan voor de afwikkeling hiervan persoonsgegevens uit het register van de Supportersclub beschikbaar stellen.

Artikel 11
Bij het aanmelden voor een busreis wordt een verplichting aangegaan met de Supportersclub. Bij het niet verschijnen op de dag van de wedstrijd dient toch het betreffende bedrag aan de Supportersclub betaald te worden, behoudens geldige reden.

Artikel 12
Het bestuur is ten alle tijde bevoegd te besluiten de bus niet te laten rijden door redenen die zij dringend acht. Houders van een busseizoenskaart ontvangen dan restitutie naar evenredigheid.

Artikel 13
Indien het voorkomt dat een busreis uitverkocht is, dan hebben leden van de Supportersclub voorrang op niet-leden op een plaats in de bus, uiteraard met inachtneming van het systeem van loyaliteitspunten van FC Den Bosch.

Artikel 14
In een geval dat een buscombi wordt opgelegd, is het alleen mogelijk voor leden van de Supportersclub om een kaartje te kopen voor de bus van de Supportersclub.

Artikel 15
Aanmelding voor een busreis geschiedt op de wijze die het bestuur bekendmaakt en geschiedt te allen tijde in ieder geval onder vermelding van naam en lidnummer van de betreffende persoon/personen.

Klik hier om lid te worden of klik hier voor het aanmelden voor een buskaart.