Supportersclub

Op deze pagina kun je van alles lezen over de Supportersclub FC Den Bosch. Lees over onze oprichting en onze geschiedenis. Maar neem ook eens in een kijkje in de activiteiten die we organiseren en organiseerden. Of ben je wellicht nieuwsgierig naar onze Toekomstvisie?

Geschiedenis:
Oprichting:
De Supportersclub FC Den Bosch (hierna: SC) is officieel (notarieel) opgericht op 13 mei 1994, maar bestond al vanaf januari 1994. Op verzoek van het toenmalige bestuur van FC Den Bosch, wegens het op dat moment ontbreken van een supportersvereniging, hebben een aantal supporters, aangevuld met BVO-bestuurslid Frank Lakwijk, de schouders er onder gezet om te komen tot een door het bestuur van de BVO erkende Supportersvereniging. Vanaf nu hebben wij onze statuten ook digitaal ingelezen zodat deze voor onze leden, en andere geïnteresseerden, ook beschikbaar zijn. Klik hier voor de statuten en hier voor het huishoudelijk reglement.

Eerste voorzitter:
De eerste voorzitter van de SC was Jo van der Steen, die in toenmalige supporterskringen bekendheid genoot als supportersbegeleider. De naam “Jo van der Steen” is jarenlang verbonden geweest aan de trofee van het voorheen georganiseerde zaal- en veldvoetbaltoernooi van de SC. Dit zaalvoetbaltoernooi werd jarenlang aangedaan door vele supportersverenigingen van andere BVO’s aanwezig.

Activiteiten
Doelstelling
De statutaire doelstelling van de SC is te vinden in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
1. Het verstevigen van de onderlinge band tussen de supporters van de Betaald Voetbal Organisatie FC Den Bosch, -hierna te noemen: BVO FC Den Bosch-.
2. Het verstevigen van de band met de supporters van andere voetbalverenigingen.
3. Het optreden als intermediair namens de supporters van de BVO FC Den Bosch bij zaken die op de belangen van de supporters betrekking hebben.
4. Het op alle mogelijke wijzen ondersteunen en inspireren van de BVO FC Den Bosch in haar professioneel op voetbal gericht management, gebaseerd op haalbare en functionele kwaliteitsvoorzieningen ten behoeve van een brede, sociaal gedifferentieerde markt.
5. Het leveren van een bijdrage aan het opvijzelen van het gemiddeld aantal toeschouwers bij de thuiswedstrijden van FC Den Bosch.
6. Het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van voetbalvandalisme door supporters van FC Den Bosch.

Deze doelstelling proberen wij te verwezenlijken door de verschillende activiteiten die wij organiseren.

Activiteiten
In de loop der jaren is het organiseren van busreizen/supportersvervoer naar uitwedstrijden van FC Den Bosch uitgegroeid tot onze belangrijkste en bekendste activiteit. Naast deze ‘core business’ zijn wij ook actief door middel van andere activiteiten.

Regelmatig voeren wij overleg met FC Den Bosch en andere supportersgroeperingen over de algemene gang van zaken binnen de club en het supportersbeleid in de breedste zin van het woord. Gasten die hier regelmatig aanschuiven zijn de supporterscoördinator, de veiligheidscoördinator, kantoorpersoneel, de directie en de RVC. Ook heeft de SC een afvaardiging in Stichting Met Heel Mijn Hart, namens de SC zijn Fabian van Tiel en Danny van de Griendt bestuurslid van deze stichting.

Als FC Den Bosch een Family Day/Open Dag organiseert zijn wij hier ook te vinden met een kraampje. Men kan hier lid worden, merchandise kopen, een presentje ophalen of een praatje maken.

De SC heeft een eigen zaalvoetbalteam dat meedoet aan de Bedrijvencompetitie in Vlijmen, daarnaast doen we in de zomer geregeld mee met één of meerdere teams aan toernooien van andere verenigingen. Ook hebben we in het verleden een eigen zaal-/veldvoetbaltoernooi georganiseerd. Helaas is de animo hiervoor de afgelopen jaren afgenomen en waren wij genoodzaakt om de organisatie van een dergelijk toernooi te staken. Meer informatie over ons zaalvoetbalteam vindt u hier.

De SC is in het verleden lid geweest van de SBV (Supportersplatform Betaald Voetbal). Sinds het seizoen 2016-2017 hebben wij ons afgemeld bij de SBV en ons aangesloten bij het nieuwe Supporterscollectief Nederland.

Wij ontvangen ook (bijna) elke thuiswedstrijd het bestuur van de bezoekende supportersclub in het Vriendenhome, onder het genot van een drankje blikken we dan vooruit op de wedstrijd. Bij uitwedstrijden doen we dit (meestal) bij de supportersvereniging daar.

Naast sponsoring te krijgen, schenkt de Supportersclub ook geld aan goede doelen. In het verleden hebben we onder andere KIKA, KWF en Manege de Binckhorst gesteund met een financiële bijdrage.

Al sinds het begin doet de SC met een delegatie mee aan de Bossche Nieuwjaarsduik, sinds een aantal jaren regelen wij ook de inmiddels iconische blauw-witte shirts voor deelnemers die zich bij ons aanmelden.

Sinds een aantal jaren organiseren wij in samenwerking met de club een nieuwjaarsreceptie, waar deze eerst alleen voor onze leden was hebben wij deze nu uitgebreid naar alle supporters!

Aan het einde van ieder seizoen is er een gratis barbecue voor de leden van de SC, onder het genot van een lekkere barbecue en een drankje spreken we het afgelopen seizoen door.

Toekomst
Wij van de SC kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Daarom is de Supportersclub al jaren druk in overleg met FC Den Bosch over het verbeteren van de facilliteiten voor de supporters. In het verleden kwam hier bijvoorbeeld het seizoenskaartenproject uit, waarbij de supporters zelf de prijs voor de M-Side bepalen en de helft van het geld terugvloeit naar de supporters voor sfeeracties. Ook nam de SC samen met andere supportersgroeperingen het initiatief om te gaan praten met burgemeester Jack Mikkers over de heropening van de M-Side.
Heb je zelf ideeën voor ons of voor FC Den Bosch, geef dit door en dan zullen wij de ideeën in overweging nemen of doorzenden naar FC Den Bosch. Contact opnemen kan via ons contactformulier of via info@scfcdb.nl.

Privacy
Uw privacy als lid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid kun je lezen welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we ermee doen, waarom we dat doen en hoe lang we dat doen. Voor vragen omtrent privacy kunt u een mail sturen naar jordy@scfcdb.nl.

Vragen/opmerkingen
Ten slotte staan wij open voor alle vragen en/of opmerkingen, deze kunt u stellen via ons contactformulier of via info@scfcdb.nl.