Busregelement

De Supportersclub organiseert, tegen een gunstige prijs, busreizen naar uitwedstrijden. Voor deze busreizen heeft de Supportersclub een busreglement opgesteld. Dit reglement is hieronder te lezen. Door u op te geven voor een busreis verklaart u akkoord te zijn met onderstaand busreglement.

Artikel 1

Door het kopen van een plaatsbewijs voor de door de supportersvereniging georganiseerde busreizen en de ondertekening van de akkoordverklaring van dit reglement, accepteert de meereizende supporter de voorwaarden en verplichtingen van dit busreglement en gaat hij akkoord met een eventuele fouillering vóór de aanvang van de busreis.

Artikel 2

Vóór het betreden van de bus zal de reisleiding de plaatsbewijzen controleren. Zonder plaatsbewijs is er geen  toegang tot de bus.

Artikel 3

Vóór het betreden van de bus kan de reisleiding meegebrachte tassen en dergelijke op de inhoud controleren en gelasten om bepaalde zaken hieruit te verwijderen of om de tas achter te laten.

Artikel 4

Bij het te laat arriveren bij de vertrekpunten van de bussen, zowel op de heen- als de terugreis, zal geen enkele restitutie plaatsvinden.

Artikel 5

De aanwijzingen van de reisleiding en/of de buschauffeur dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 6

De reisleiding draagt er zorg voor dat er voldoende eten en drinken, tegen redelijke prijzen, in de bus aanwezig is.

Artikel 7

Het is de deelnemers aan de reis verboden: · Zelf alcoholhoudende drank mee te nemen; · Vuurwerk en andere   “supportersvreemde” artikelen mee te nemen; · Drugs en andere verdovende middelen te gebruiken; · Nooddeuren en noodluiken in de bus te openen; · Het interieur van de bus anders te gebruiken dan waarvoor het bestemd is (o.a. het   staan op stoelen en armleuningen); · Voorwerpen uit de bus te gooien of de bus op enigerlei wijze te verontreinigen. In de bus zijn voldoende afvalzakken/emmers aanwezig.

Artikel 8

Wangedrag of enig gedrag tijdens de busreis, waardoor de goede naam van de Supportersclub en/of van FC Den Bosch kan worden geschaad kan tot gevolg hebben dat betrokkene uit de bus zal worden verwijderd. De reisleiding is niet aansprakelijk voor de consequenties die het gevolg zijn van een verwijdering uit de bus. Bij weigering de bus te verlaten of het niet opvolgen van herhaalde aanwijzingen van de reisleiding en/of buschauffeur kan tot gevolg hebben dat de betrokkene voor onbepaalde tijd wordt uitgesloten voor de deelname aan busreizen bij uitwedstrijden.

Artikel 9

Bij gewelddadigheden, diefstal,  belediging, bedreiging of andere strafbare feiten die het belang van de Supportersclub en/of FC Den Bosch kunnen schaden, wordt altijd aangifte of melding gedaan bij de politie en wordt de busreis zonder de dader(s) van deze feiten voortgezet. De reisleiding is niet aansprakelijk voor de consequenties die daar uit voortvloeien.

Artikel 10

De reisleiding is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de deelnemers. Eventuele schadeclaims worden rechtstreeks verhaald op de veroorzaker(s) hiervan. De reisleiding of het bestuur van de Supportersclub kan voor de afwikkeling hiervan persoonsgegevens uit het register van de Supportersvereniging beschikbaar stellen.

Artikel 11

Bij het aanmelden voor een busreis wordt een verplichting aangegaan met de Supportersclub. Bij het niet verschijnen op de dag van de wedstrijd dient toch het betreffende bedrag aan de Supportersclub betaald te worden.

Artikel 12

Het bestuur is ten alle tijde bevoegd te besluiten de bus niet te laten rijden door redenen die zij dringend acht. Busseizoenskaarthouders ontvangen dan restitutie naar evenredigheid.

Klik hier voor het aanmelden voor een buskaart.