Rapport inzake afkeuring M-Side

Hedenochtend heeft de club ons een kopie verstrekt van het rapport inzake het onderzoek naar de veiligheid op de M-Side, welke zij ook deze ochtend ontving van de Gemeente. Het onderzoek richt zich vooral op de veilige bruikbaarheid van de tribune in relatie tot bouwkundige aspecten. En dus niet op het vlak van medische interventie, constructieve veiligheid en brandveiligheid, welke apart elk jaar worden onderzocht.

Duidelijk werd dat de hoogte van de optreden niet voldoen aan de gestelde normen, ook al werden deze op zijn ruimst genomen (22 centimeter), binnen één trap verschilden de hoogtes van 18 tot 23 centimeter, waar er ook uitschieters van 14 en 26 centimeter tussen zaten. Dit brengt met zich mee dat niet voldaan is aan de eisen uit het Bouwbesluit en dat het daarnaast kan leiden tot evenwichtsverlies, mistrappen en vallen. Dit voornamelijk in combinatie met tredes die scheef staan.

Ook waren er nog de volgende onveilige bouwkundige situaties:

  • Doordat sommige trappen blauw zijn geschilderd is het moeilijk(er) om de hoogteverschillen te onderscheiden tussen traptreden, dit kan leiden tot verwarring en is bovendien gevaarlijk.
  • Door hoogteverschillen in loopzones, uitstekende stukjes metaal en spandraden was er ook een verhoogd risico op struikel- en valgevaar.
  • De plaatsen boven de tunnel worden geschieden door een leuning, welke niet conform de regelgeving is. De leuning is te laag en de bevestiging van het reclamebord bevat scherpe deeltjes welke tot verwondingen kunnen leiden.
  • Tussen Vak M7 en het onoverdekte vak waar een sponsordoek ligt, is er een scheidingslijn tussen de twee trappen. Hier stond vroeger een hek, deze is er nu niet meer maar de scheidingslijn nog wel. Hierdoor bestaat er een risico op stuikel- en valgevaar, ook door uitstekende stukjes metaal daar.

Het komt er op neer dat door scheve trappen, uitstekende stukjes beton/metaal en hoogteverschillen in loopzones de tribune is afgekeurd. Wat wij en een ieder hier van moeten vinden laten we voor nu in het midden.

Het volledige rapport is hier te downloaden, de bijlagen met de meetresultaten en foto’s respectievelijk hier en hier.

Bron: SCFCDB.nl – Rapport onderzoek M-tribune Stadion de Vliet door BouwQ / Foto: Henk van Esch

Gerelateerde berichten