Kennisgeving Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Supportersclub op donderdag 7 december 2017. De ALV zal plaatsvinden op de eerste verdieping in Stadion de Vliert. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

De agenda voor de Ledenvergadering is als volgt:

  • Voorwoord door de voorzitter
  • Samenstelling van het bestuur
  • Activiteiten
  • Begroting afgelopen seizoen
  • Financieel verslag
  • Toelichting financieel verslag
  • Verklaring kascontrolecommissie
  • Begroting lopend seizoen
  • Verkiezing nieuw bestuurslid
  • Rondvraag

Het is mogelijk om per mail stukken op te vragen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

Wij hopen jullie te mogen begroeten op 7 december.

Gerelateerde berichten